Wirrewar

Bij Peuteropvang Wirrewar willen we een warme en liefdevolle sfeer creëren met een christelijke visie. Een kleinschalige peuteropvang waar kinderen samen kunnen spelen, leren en ontwikkelen. De peuteropvang is een unieke kans voor kinderen om zich voor te bereiden op hun schoolloopbaan. Zij kunnen met spel en interactie vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van professionele medewerkers. Wij bieden peuteropvang aan peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Ieder kind is bij ons welkom.

Voor ieder kind kunnen wij een fijne speelomgeving creëren, al dan niet met extra middelen. De peuteropvang is gevestigd binnen de muren van basisschool De Wijngaard. De peuteropvang heeft evenals basisschool De Wijngaard een reformatorische grondslag. Lees verder of neem gerust contact op als u meer over ons wilt weten.

Peuteropvang Wirrewar maakt gebruik van een lokaal van basisschool de Wijngaard. Verder werken we samen in het gebruik van materiaal, in buitenspeelruimte, en de doorstroom voor een aantal van onze peuters naar groep 1.

© 2020 Peuteropvang Wirrewar

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wirrewar

Privacy Statement

Webdesign & CMS door Buro Teckel

Peuteropvang Wirrewar

Grevengoedlaan 109

7009 DC Doetinchem

0314 - 323135

info@wirrewar.nl

  • Facebook
  • Instagram