Informatie Wirrewar

In bijgaand document kun je informatie vinden over onder andere de medewerkers, het ochtendprogramma, meenemen van luiers en eten en drinken.

GGD inspectie

Alle peuteropvang locaties krijgen jaarlijks bezoek van de GGD, ook Wirrewar. De GGD inspecteert of de peuteropvang voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Het rapport van de GGD kunt u bij ons opvragen en plaatsen we ook altijd op de wesite.

© 2020 Peuteropvang Wirrewar

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wirrewar

Privacy Statement

Webdesign & CMS door Buro Teckel

Peuteropvang Wirrewar

Grevengoedlaan 109

7009 DC Doetinchem

0314 - 323135

info@wirrewar.nl

  • Facebook
  • Instagram